Aftale-vilkår

Tilbud og igangsatte opgaver afregnes efter opgavens omfang. Booker du ikke en af de personer eller værter, vi har fundet til opgaven, betales altid booking-honorar for løsning af opgaven med at finde en guide, rejseleder, foredragsholder eller vært i Visit a Dane.

 • Der betales booking-honorar, når vi herfra fremsender navne på guider m.m. Når bookingen bekræftes herfra og kontaktdata fremsendes, er bookingen bindende for begge parter. Betaling af booking-honorar er din bekræftelse på opgaven, og først når den er betalt, er Guideservice Danmark forpligtet på opgaven overfor dig. Booking-honoraret refunderes 100%, når slutfaktura fremsendes til betaling.

Priser

 • prisen for guider er pr. påbegyndt time - ses under den enkelte guide
 • prisen for rejseledere er pr. påbegyndt dag - ses under den enkelte rejseleder
 • prisen per foredrag - ses under det enkelte foredrag
 • prisen for besøg hos vært i Visit a Dane dækker værtens beskrevne tilbud
 • forespørgsler, tilbud og igangsatte opgaver afregnes efter opgavens omfang, minimum kr. 500 + moms
 • booking-honorar kr. 500 betales altid, når Guideservice Danmark har løst den ønskede opgave
 • sidste-øjebliks-opgaver (løsning nødvendig indenfor 72 timer for guider og mindre end 7 dage til afrejse for rejseledere) honoreres altid med kr. 500, uanset om vi kan løse opgaven. Det kan vi som oftest, men vi tør ikke love det.

Vi vil gerne bevare overblikket og sikre flest mulige, tilgængelige bookinger. Derfor ved bookinger: 

 • vælg model A - betal kr. 0 og alle fremtidige bookinger af samme rejseleder, guide, foredragsholder eller vært går gennem Guideservice Danmark. Prisen for at bryde denne aftale, kr. 3.500 pr. booking. Valg A er gældende, med mindre du skriftligt gør os opmærksom på andet valg.

eller

 • vælg model B - betal kr. 3.500 og du kan fremover booke rejseleder, guide, foredragsholder eller vært direkte

Aflysning:

 • Aflyses opgaven tabes booking-honoraret altid
 • Rejseledere og foredragsholdere har krav på 50% af honoraret ved aflysning senere end 1 måned til aftalte dato
 • Guider og værter i Visit a Dane har krav på 50% af honoraret ved aflysning senere end 1 uge til aftalte dato
 • Den bookede guide, rejseleder, foredragsholder eller vært har krav på hele honoraret ved aflysning senere end 72 timer til aftalt dato
 • Guider, rejseledere, foredragsholdere og værter kan kun aflyse en booking ved at sørge for en kvalificeret afløser, som vedkommende selv aflønner.

Guideservice·Danmark kan ikke gøres ansvarlig for det udførte job, det kan udelukkende den bookede person og bookede underleverandører. I tilfælde af tvist mellem Guideservice·Danmark og kunden er dansk ret gældende. Værneting er byretten i Odense

Du kan altid se priser og booke under den enkelte guide, rejseleder, foredragsholder og vært - hermed kan du spare prisen for udarbejdelse af tilbud.

Vilkår specifikke for Visit a Dane.

 • besøg hos værter foregår 100% på eget ansvar
 • værten kan aldrig gøres ansvarlig for ydelser eller oplevelser, hvor en underleverandør evt. svigter (f.eks. en taxa der ikke kommer til tiden, en udsolgt koncert etc.)
 • alle  værter er forpligtet til at håndtere madvarer m.m. efter danske forskrifter. Madvarer etc., som gæsten indtager i forbindelse med et værtsbesøg, indtager gæsten på eget ansvar. 
 • alle værter beskriver egne aktivitetsforslag. Har du specifikke ønsker til et besøg, skal værten orienteres senest 72 timer inden besøget. Det er altid OK at ønske, men vi kan ikke på forhånd love, at alle ønsker kan opfyldes.


For yderligere information kontakt Booking Manager Mette Berrig på mail eller tlf. +45 4156 2859.

Aftale-vilkår for booking af løbeguide

Bookingbetingelser for bestilling af løbeguide

Se mere

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467 - © All copyrights reserved!

| Guideuddannelse | Rejselederuddannelse Freelance rejselederRejselederjob | Byvandring | Guidet tur |