Avtalevilkår 

Den danske versjonen av avtalevilkårene er når som helst gjeldende. Den danske versjonen er oversatt til engelsk. Du kan lese oversettelsen her.

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!