Booking

Guideservice·Danmark har kontor i Odense. Vores freelancere er placeret over hele Danmark, derfor kan du få opgaven løst lokalt.

Du kan booke guide, rejseleder, foredrag og vært i Visit a Dane direkte eller du kan bede os på kontoret hjælpe dig. Vi bestræber os på at finde 2-3 kvalificerede personer, du kan vælge imellem. Prisen for dette fremgår af vores aftalevilkår.

Vi fremsender bookingbekræftelse og faktura fra kontoret, så du har helt styr på, hvad der er aftalt. Book her

Aftale-vilkår

Se aftale-vilkår, hvortil der linkes på bookingbekræftelsen

Se mere

Bestil overnatning

Vi kan også hjælpe med overnatning. Du kan endda booke direkte hos nogle af vore samarbejdspartnere

Se mere

Betal faktura

Vi fremsender faktura - det er let for dig at betale den her i vores webshop

Se mere

Deltag som gæst på rejselederkursus

Tag med som gæst på vores rejselederkursus. Giv de kommende rejseledere gode og ægte udfordringer og få selv en herlig oplevelse

Se mere

Guideuddannelse - generelt

Læs om hvordan du bliver uddannet til guide hos Guideservice Danmark

Se mere

Guideuddannelse - Vejle

Vil du være del af guidekorps specifikt for Vejle, så kan du komme på uddannelse her. Se datoer og indhold samt pris

Se mere

Rejselederuddannelse

Rejselederuddannelse. Få mulighed for freelance jobs eller tag med som gæst på rejseledernes praktikrejse til Tyskland

Se mere

Virksomhedsportrætter

Få vores historiker til at synliggøre din virksomheds historie og værdier. Begge dele kan blive værdifulde i kontakten med kunder, medarbejdere, presse og samarbejdspartnere.

Se mere

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467 - © All copyrights reserved!

| Guideuddannelse | Rejselederuddannelse Freelance rejselederRejselederjob | Byvandring | Guidet tur |