Definice a druhy průvodců poskytované Guideservice Danmark


Existuje mnoho druhů průvodců cestovního ruchu. Zde uvádíme definice, které užíváme v Guideservice Danmark.

Jako TURISTICKÝ PRŮVODCE se rozumí průvodce zabývající se na krátký čas skupinou lidí, kterou provádí a obeznamuje s informacemi týkajícími se menší, dříve dohodnuté geografické oblasti.

Může to být průvodce v Dánsku, který provádí dánské návštěvníky v dánštině či se může jednat o zahraniční návštěvníky s jinak voleným jazykem. Může to být také průvodce hovoříci dánsky, který žije v zahraničí, a kde pracuje jako místní průvodce.

Průvodce je placený na hodinu.

Podle definice Guideservice Danmark VEDOUCÍ ZÁJEZDU se účastní zájezdu se skupinou od jejího vyzvednutí až do konce výletu a to i v případě, že zájezd čítá několik dnů. 

Vedoucí zájezdu je přítomen po celou dobu trvání zájezdu, během čehož se zabývá praktickými úlohami, podává informace o dané zemi čí asistuje skupině v rámci možností. Vedoucí zájezdu není expertem, ale má všeobecnou vědomost týkající se země, ve které se nachází. Vedoucí zájezdu je schopen asistovat celé skupině jako jednomu celku, stejně jako jednotlivci je-li to možné.

Vedoucí zájezdu je placený na 24 hodin.

Dle definice Guideservice Danmark DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA má stejnou úlohu jako turistický průvodce, ale má další vzdělání.

Diplomovaný specialista pracuje pro Guideservice Danmark pouze v Dánsku. Tento průvodce získal své vzdělání na University Centre of Roskilde, RUC. Většina těchto průvodců žije a pracuje v Kodani a okolí. Jednak pár z nich bydlí i v jiných koutech Dánska.

Diplomovaný specialista je placený na hodinu.

PROFESNĚ KVALIFIKOVANÝM PRŮVODCEM se v Guideservice Danmark definuje osobu, která pracuje jako průvodce v rámci jeho/její profesního zaměření.

Profesně kvalifikovaným průvodcem může být historik, který se zabývá určitými historickými tématy, přírodní průvodce, který má zálibu v přírodě či biolog. Lze najít mnoho různých typů speciálně vyučených průvodců. Díky své zvláštní znalosti se drží striktně své oblasti zájmu, kterou nelze očekávat u všech průvodců.

Profesně kvalifikovaný průvodce je placený na hodinu.

PRŮVODCEM S UŽŠÍM ZAMĚŘENÍM se v Guideservice Danmark rozumí osobu, která se specializuje na určité téma nebo provádí prohlídky na dané téma.

Průvodci s užším zaměřením jsou jinak specializovaní v určitých tématech. Je zde mnoho způsobů, jak se specializovat. Průvodci, kteří pracují pro Guideservice Danmark své vědomosti obvykle získali díky svému zájmu nebo zkušenosti.

Průvodce s užším zaměřením je placený na hodinu.

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!