Genvej til en rationel arbejdsgang - fordele og besparelser

Der er mange og meget forskellige opgaver, der skal udføres i løbet af en arbejdsdag i et rejsebureau. Ikke alle bureauer har en størrelse, der gør, at alle opgaver kan uddelegeres til eksperter. På et mindre rejsebureau kommer mange let til at påtage sig opgaver, der måske kunne blive løst billigere og hurtigere ved at udlicitere dem. En person med spidskompetence i de specifikke arbejdsopgaver kan ofte løse opgaven mere rationelt og kan spare dig for megen tid og besvær - og dermed løse opgaven billigere og konkurrencedygtigt.

Ved du, hvor meget tid du bruger og dermed, hvad økonomien er, i hver af de arbejdsopgaver du løser i dit bureau? Der kunne måske være en enkelt opgave eller to, der overrasker eller som du ikke har tænkt over er omkostningstunge, fordi det bare altid har været en naturlig del af hverdagen. Eller fordi du endnu ikke ved, at der er mulighed for at udlicitere opgaven. Det er nemlig ikke alle opgaver, det er billigst at løse inhouse. Hvor lang tid bruger du f.eks. på at booke guider og rejseledere? Og hvor mange timer tager det dig at lave de helt rigtige rejsepakker til dine gæster og grupper? Sandsynligvis kan vi hjælpe dig med disse opgaver til en pris, der i længden er fordelagtig for alle involverede.

Et lille hint. Du har sikkert en bogholder eller revisor til at stå for regnskabet. Det er opgaver, som på hver sin vis løses bedst at nogle med lige netop det område som spidskompetence. Revisoren og bogholderen har ekspertice i tallene, og på samme vis har vi som bookingbureau ekspertice i at finde de helt rigtige guider og rejseledere. Den tid du selv bruger på at løse samme opgave betales med lønkroner, enten til dig selv eller til en ansat. Det er dejligt, når rejsen eller udflugten efterfølgende bliver solgt til en kunde, men bliver den ikke solgt, så er det en omkostning, du skal hente hjem et andet sted. Hvor gør du det?

Hos Guideservice Danmark er vi eksperter i at booke rejseledere og guider både til opgaver her i Danmark og til opgaver i udlandet. Vi kan som regel gøre det billigere end du selv kan, hvis du regner alle dine omkostninger i arbejdsprocessen med.

Guider i Danmark og danske guider i udlandet

Se vores store online katalog af guider og deres turforslag både her i Danmark og danske guider i udlandet. Det betyder, at du enten kan kigge kataloget igennem og vælge lige den guide, du ønsker til opgaven eller den turbeskrivelse, der virker helt rigtig for dig. Du booker via bookingformularen som sikrer, at vi får alle de relevante oplysninger og derfra kører bookingprocessen på skinner og du kan gå i gang med næste opgave.

Dermed bliver du sparet for at lede efter navn eller telefonnummer på en guide og du bliver sparet for at ringe forgæves et par gange eller at sætte processen på hold, mens du venter på, at der bliver svaret. Hvis du så får et afslag, bliver du også sparet for den tid det tager at finde en ny mulig guide. Den proces går nemlig i gang helt af sig selv hos os. Hvis den guide, du oprindelig har ønsket, er booket til anden side, så klør vi helt automatisk på med at finde andre, der kan løse opgaven for dig. Når vi har fundet dem, så får du lov til at vælge, hvem du ønsker til opgaven. Når du vælger, har du allerede en garanti for, at guiden kan på dagen. Det er da let, ikke?

Ydermere har vi sat en frist, indenfor hvilken din oprindelige guide skal besvare forespørgslen. Gør vedkommende ikke det, sender vi automatisk opgaven ud til alle potentielle guider, så du kan få et hurtigt svar med sikkerhed for, at der er en guide på din ønskede dato. Vi ved nemlig godt, hvad det betyder hurtigt at kunne lukke en opgave og komme videre i processen.

Find de rigtige udflugtsmål

Hvis det, du har brug for, er inspiration til udflugter, så er processen i realiteten den samme. Du kigger på udvalget, booker den tur, du synes er den helt rigtige og vi vender retur til dig med navne på de guider, der kan på dagen. Igen er det dig, der vælger, hvem du ønsker skal udføre opgaven og igen har du sikkerheden for, at guiden kan på datoen. Med andre ord: Din arbejdsproces bliver kort og effektiv og du kan koncentrere dig om de opgaver, som kun du selv kan udføre. Det er da win-win. I hvert tilfælde er det en besparelse i tid og dermed i kr.

Find den rigtige rejseleder - hurtigt

Det samme gælder, når det er en rejseleder du skal bruge. Hovedparten af danske rejseledere arbejder freelance, hvilket betyder, at de har noget af et puslespil, der skal gå op. For at rejselederne kan skabe sig en fornuftig årsindtægt, er det for nogles vedkommende nødvendigt, at de spreder sig over et ret stort felt af destinationer. Dermed kan du som bureau med rette spørge, hvor dybtgående rejselederens viden er og i hvor høj grad vedkommende brænder for destinationen.

Hos GuideserviceDanmark anskuer vi opgaverne omvendt. Vi tænker, at det er vigtigt for dig som bureau at vide, at den rejseleder, du sender på opgave, er en, der brænder for destinationen og har en stor viden om lige netop det land eller det sted, du sender vedkommende hen med dine gæster.

Når du booker din rejseleder hos GuideserviceDanmark, er det netop den sikkerhed for en engageret rejseleder, du får. Fordi rejselederne kan koncentrere sig om et mindre antal lande og destinationer, som de til gengæld kommer til mange gange og derfor får en dybdegående viden om. Vi sammensætter nemlig opgaverne, så vi udnytter rejseledernes destinationskompetencer - til fordel for rejselederen, der kan yde en bedre oopgave og dermed til fordel for dig og til gavn for dine gæster. Hvem vil ikke gerne drage nytte af den fordel?

Rabat og en fordel hvis du outsourcer alle dine bookinger

Det rejsebureau, der forpligter sig til udelukkende at booke guider eller
rejseledere gennem Guideservice Danmark, opnår ekstra fordele og rabat. Normalt opkræver vi depositum (som refunderes fuldt ud på slutfakturaen) for at sikre, at opgaven er oprigtigt ment. Det bortfalder ved faste aftaler. Det er en besparelse, hvis du skulle få behov for at aflyse bookingen.

Guideservice Danmark forpligter sig naturligvis til at samarbejde med bureauets eksisterende guider og rejseledere på næsten lige vilkår med den øvrige stab, dog således at disse guider og rejseledere får fortrinsret til opgaver for det oprindelige bureau, når bureauet ønsker en af de disse. Når en af disse guider|rejseledere bookes til det oprindelige bureau yder vi en yderligere rabat til bureauet på kr. 500,00 per opgave.

Hjælp til nye destinationer

Du kan gøre brug af rejselederens ekspertice allerede i planlægningfasen af et nyt rejsemål. Rejselederen kan hjælpe dig med at justere i agentens forslag og tilpasse programmet, så det netop tiltaler danske rejsende og ikke nødvendigvis er en hyldevare.

En rejseleder, der kender sin destination behøver ikke at bruge lang tid på det, og dermed er det en hjælp, der kan blive guld værd for dig og dine gæster - også selv om rejselederen skal have honorar for den del af opgaven. Rejselederen kan sandsynligvis gennemgå programmet og bidrage med gode forslag på kortere tid, end du selv vil kunne, hvis altså ikke du allerede selv kender destinationen i detaljer. Dermed vil udgiften hurtigt være tjent hjem i tidsbesparelsen og forhåbentlig ender du med det helt rigtige produkt til dine gæster.

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!