De danske jøder: en gammel og usynligt minoritet. Foredrag v/ Katalin

Danmark har to historiske mindretal: tyskerne og jøderne. Mens den fælles dansk-tyske historie er godt forankret i samfundets bevidsthed, findes der i almindelighed kun en meget begrænset viden om de danske jøder.

Når man i Danmark omtaler jødernes historie, bliver diskussionerne alt for ensidigt domineret af fortællingen om redningsaktionen i oktober 1943, mens andre væsentlige fakta om det jødiske mindretal bliver nedtonede. Paradoksalt nok, samtidigt med at den dansk-jødiske historie bliver fortolket med fokus på en enkelt positiv historisk begivenhed, bliver de danske jøders nutidsbillede overskygget af en enkel negativ begivenhed, som var terrorhandlingen mod synagogen på Krystalgade i København i februar 2015.

Dog, er det rigtigt at indsnævre den komplekse dansk-jødiske historie på to diametralt modsatte begivenheder, som var forsøget på kollektivt at beskytte det dansk-jødiske fællesskab og forsøget på kollektivt at angribe det samme?

Hvad kan et samfund lære om sig selv igennem et lokalt mindretals historiske erfaringer og ikke mindst igennem dets nutidige selvforståelse? Hvem er de danske jøder, hvilke skikke, institutioner, fester og hverdage har de? Hvordan kommer deres statslige, nationale, historiske og kulturelle tilknytningsforhold til udtryk? Hvordan kan vi begrunde, at jødernes skæbne som fællesskab bliver i historiens løb igen og igen til demokratiets lakmusprøve, i det mindste i den vestlige verden?

Disse og andre spørgsmål vil jeg gerne svare på i mit foredrag, som er vendt både mod dem, der ikke har forudgående kendskab til emnet og dem, der har faglige berøringspunkter med det og gerne vil fordybe sig.

Informationer

Varighed
1 - 2 timer
Hvad skal arrangør stille til rådighed for foredragsholder
Projektor
Om foredragsholder
Jeg er Cand. Mag. i hebraisk sprog og litteratur fra Institut National des Langues, Cultures et Civilisations Orientales og Ph.d. i Østeuropastudier. Mit speciale er jødiske museer, som jeg har beskæftiget mig med i mere end 20 år. 
Mine interesser
Kunst, arkitektur, industriel kulturarv, design, hverdagshistorie, jødernes historie og kultur i Danmark.
Bedømmelse
Gennemsnitlig svartid
Udregnet over de seneste 2 måneder

Priser

Pris pr. foredrag kr.
3500
Transportdækning, guide til mødested, pr. km kr.
0,00
Transportdækning guide, offentlig transport
Ja
Transport fra
DK-8550 Ryomgård

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!