Fem fynske herreborge. Foredrag v/ Lars

Herreborgene opstod i utrygge og voldelige tider med store omvæltninger - og det afspejler deres arkitektur

Grevens Fejde varede fra 1534-36. Greven der lagde navn til fejden hed Christoffer af Oldenburg. Han var en nær slægtning af Christian d. 2. og han havde ikke krigslykken med sig. Ganske vist fik Rantzau og hans lejetropper slået oprøret ned og Christian d. 2. blev sat så eftertrykkeligt i fængsel i Sønderborg, at han aldrig siden slap fri, men men men....

Inden magtens mænd og deres krigsvante landsknægte nåede at skabe ro i riget, var mange adelsborge og slotte rundt omkring i landet blevet erobret - og plyndret eller brændt af - eller begge dele. Grevens Fejde er den næstsidste borgerkrig i Danmarkshistorien, den var meget voldsom og efterlod længe en stor angst i samfundets højeste lag. Oven i det kom så reformationen, hvor den katolske kirke blev afskaffet i Danmark, klostrene gradvist nedlagt, paven sat fra bestillingen som kirkechef og religionen i stedet underlagt kongemagten.

Magtfulde slægter blev politisk splittet. Højadelige biskopper gik i eksil. Verden var af lave og der var lagt konflikter i kakkelovnen, som først ville flamme op mange årtier senere og få meget alvorlige følger og ligefrem bringe kongedømmet Danmark til randen af undergang i 1659.

På Fyn gik det hårdt til under fejden. Det kunne være farligt at være herremand, især hvis man ikke kunne være sikker på sympati, loyalitet og lydighed fra bøndernes side og så længe Christian d. 2. levede kunne man ikke være sikker på, at balladen ikke ville blusse op igen. Konsekvensen var, at nogle af de mest magtfulde herremænd rundt om i landet byggede en særlig type herregårde. De kaldes herreborge, og de havde forsvaret integreret i bygningen i form af vægtergange, skydeskår, skoldehuller, tårne - og en voldgrav hørte også med.

Fem af dem ligger på Fyn og er bevaret godt i dag. Det drejer sig om Rygård, der faktisk blev plyndret under fejden. Egeskov var et så stærkt forsvarsanlæg, at man gik ram forbi, men også Nakkebølle blev indtaget af Svendborgs borgere. Endelig er der Hesselagergård og Ørbæklunde, der begge først blev opført efter at balladen var forbi. 

I foredraget vil vi både beskæftige os med Grevens fejde og med de 5 fynske herreborge og deres arkitektur og historie.

Egeskov Slot

Informationer

Varighed
1 - 2 timer
Hvad skal arrangør stille til rådighed for foredragsholder
projektor + lærred
Om foredragsholder
Jeg fortæller historier fra historien på en levende måde. Er formidler med stort F. 
Mine interesser
Historie, kulturhistorie, filosofi, psykologi, sprog
Bedømmelse
Gennemsnitlig svartid
Udregnet over de seneste 2 måneder

Priser

Pris pr. foredrag kr.
2200
Transportdækning, guide til mødested, pr. km kr.
3,56
Transportdækning guide, offentlig transport
Ja
Transport fra
DK-5210 Odense

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!