Hebraisk var i mange år et næsten dødt sprog. Hvordan blev det genoplivet. Foredrag v/ Leon

Den eneste sproglige arv ejet af alle jøder var det hebraiske sprog, som før zionismens genoplivning, kun blev brugt i forbindelse med religion, og var dårligt egnet til hverdagskommunikation. 

Forestil dig det osmanniske Palæstina i slutningen af 1800-tallet. Jøder fra hele verden begynder for alvor at rejse ud på en række store invandringsbølger til landet. Mange med en drøm i hjertet: At skabe en ny jødisk stat i det bibelske forjættede land. Denne nationalistisk jødiske bevægelse kaldes for zionisme. Blandt andet, ønskede zionister at forene verdens jøder med vidt forskellige sproglige og etniske baggrunde i een nation. Nordeuropæiske jøder brugte for eksempel til dagligt jiddisch, sydeuropæiske jøder talte ladino, og mellemøstlige jøder talte oftest arabiske dialekter. Mange af de zionistiske store tænkere kom fra Europa, hvor man i oplysningstiden mente at et land skulle have et nationalt sprog for at kunne være en nation.

Som danskere tager vi det næsten for givet, at vi har boet i et område af verden i mange generationer, og taler et sprog, hvis oprindelse kan ledes tilbage til samme område. Men i jødernes tilfælde, som levede spredt over hele verden, var et fælles sprog og land et historisk og gejstligt minde, som skulle genoplives og samtidigt skabes på ny. I

Jeg præsenterer i dette foredrag den dybe og spændende fortælling om, hvordan nogle idealister, pionerer og sprogelskere i årene før Israels stiftelse kunne skabe noget, som mange betragtede som umuligt eller endda unaturligt eller tabu: at forsyne og tilpasse et sovende, næsten dødt sprog til en moderne tids behov og dermed etabere en nations sammenhængskraft som et land med en fortid.

Kolloreret side fra torarullen. Credit: Phoebe Baker

Informationer

Varighed
1 - 2 timer
Hvad skal arrangør stille til rådighed for foredragsholder
projector
Om foredragsholder
Jeg har læst Mellemøstens samfund og historie på Københavns Universitet med fokus på Israel, Palæstina og det hebraiske sprog. Jeg har især forsket og skrevet om de sociolingvistiske faktorer i skabelsen af nationalstaten Israel (og andre lande). Min tilgang til emnet tager udgangspunkt i både sociolingvistik, historie, antropologi og politisk videnskab, for at formidle et nuanceret og bredt billede af denne vildt interessante episode i menneskehedens historie på en måde der er tilgængelig og forståelig for alle. 
Mine interesser
Sprog, Historie, Kultur, Religion
Bedømmelse
Gennemsnitlig svartid
Udregnet over de seneste 2 måneder

Priser

Pris pr. foredrag kr.
2100
Transportdækning, guide til mødested, pr. km kr.
0,00

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!