Roskilde domkyrka - Danmarks vagga

Roskilde Domkyrka. Foto: Johan Wessman
     

Roskilde Domkyrka byggdes ursprungligen i trä av Harald Blåtand omkring 980. Den nuvarande kyrkobyggnaden är från 1200-talet. Kyrkan är de danska kungarnas och drottningarnas begravningskyrka, en tradition som dock bara på allvar cementerades med drottning Margrethe I, som dog 1412.

Förmodligen där tornen står idag satt Harald Blåtands barnbarn, Knud den store, och spelade det ödesdigra schackpartiet med Ulf Jarl. Exakt där altaret står ska Ulf ha dödats dagen efter.

1450 byggde Christian I De Heliga Tre Kungars Kapell, på 1540-talet lät Christian IV bygga sitt kapell på norra sidan. Frederik V:s Kapell byggdes i slutet av 1700-talet och Glückborgskapellet på 1920-talet.

Turen är en tidsresa som börjar med Harald Blåtands liv och slutar med Drottning Margrethe II, ett fascinerande maratonlopp genom kyrkans, kungarnas och i viss mån Danmarks historia. Det är så mycket av historiens andetag, att upplevelsen följer en en tid efter.

Information

Varaktighet
1 timme
Type turforslag
Museum eller attraktion, guidad tur
Tar plats i detta land
Danmark
Mestadels i denna stad
Roskilde
Inträdesavgift eller liknande kostnader
Ja
Inträdesavgift eller tilläggsskydd
Roskilde Domkyrka
Testimonials av kunder
"Upplevelsen följer en en tid efteråt"
Avstånd i km
0
Minsta antal deltagare
1
Maximalt antal deltagare
25

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!