Adel

Adelen var oprindelig en begunstiget og magtfuld samfundsgruppe. Adelens privilegier gik i arv til næste generation, og ofte blev adelen tildelt rettigheder.

Op gennem historien har man i mange europæiske lande haft et adeligt samfundslag med højere social status end den almene befolkning.

I Danmark var adelens vigtigste opgave at yde kongen militær assistance, og den opnåede som belønning sociale, økonomiske og politiske privilegier.

For tro tjeneste blev adelen tildelt landområder med fuld råderet over området og de mennesker, som boede der.

Med Grundlovens vedtagelse i 1849 blev den danske adel frataget sine privilegier, men adelstitler anvendes fortsat. I Danmark er de mest anvendte adelstitler baron, greve, lensbaron og lensgreve.

Udtrykket "adel" blev i Danmark brugt første gang i 1500-tallet. Den nyeste adelige titel uddelt i Danmark blev i 2005 givet til tidligere Prinsesse Alexandra, der af Dronning Margrethe fik titlen Grevinde af Frederiksborg.

Turforslag der også handler om Adel

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!