Birkeret

Et birk og et birkeret betyder en lille retskreds udskilt fra et herred. Alle i birket havde samme herskab. Vi havde birker i Danmark indtil Grundlovens vedtagelse 1849.

De første birker hørte under kongen, der også tillod udvalgte klostre eller godser under biskoppen at have birker. Senere kom adelige birker til.

Birker var op gennem Middelalderen og Renæssancen retslige enheder. Lensgodser havde birkeretter, hvor lensherren både ansatte og aflønnede de lokale birkedommere. Der var desuden kirkens og kronens birker.

Med Landboreformerne blev de fleste birker nedlagt, de sidste dog først med Grundlovens vedtagelse i 1849.

Guide | Book: +45 41562859

Turforslag der også handler om Birkeret

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!