Absalon, biskop

Absalon (1128-1201) var ærkebiskop af Lund. Han tilhørte Hvideslægten og menes at være blevet opdraget sammen med Valdemar den Store. Biskop Absalon var tilhænger af kongedømmet.

Absalon var muligvis helt fra barnsben af udvalgt til at gå i kirkens tjeneste, da han var den yngste søn. Det var ikke unormalt for tidsperioden, at de yngste sønner af adelige eller andre højtstående personer i samfundet gik kirkens vej, så der ikke blev for meget rivalisering mellem brødre. Som 18-årig blev Absalon derfor sendt til Paris for at studere teologi. I 1157 blev han valgt som ny biskop af Roskilde, og mange historikere mener, at den nye kong Valdemar muligvis havde en finger med i spillet, da de to var vokset op sammen.

I 1177 blev Absalon endnu engang forfremmet - denne gang til ærkebiskop i Lund, som var det højeste kirkelige embede i Norden. Absalon er en vigtig person i den danske historiefortælling og har da også været genstand for stor opmærksomhed i dansk historieskrivning gennem tiden, lige fra Saxo til Ingemann. Det er ikke for sjov, at Absalon bliver kaldt for "Københavns grundlægger", da han var med til at op- og udbygge området. Han stod bl.a. for opførelsen af Vor Frue Kirke i København.

Turforslag der også handler om Absalon, biskop

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!