Bondefrihed

De danske bønder opnåede bondefrihed efter stavnsbåndets ophørelse.

De danske bønder opnåede officielt bondefrihed i 1788 med stavnsbåndet ophørelse, men det tog dog lidt tid før det gjaldt over alt i landet. Reelt var der en overgangsperiode op til starten af 1800-tallets begyndelse.

Bondefriheden gav bønderne ret til selv at bestemme, hvor de ville bo og leve. De var derved ikke længere bundet til én specifik godsejer og de behøvede heller ikke længere at bede om tilladelse til at rejse fra ejendommen. Før stavnsbåndets ophørelse kunne ingen bonde rejse fra den ejendom, som han var født på uden tilladelse.

Turforslag der også handler om Bondefrihed

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!