Bondefrihed

De danske bønder opnåede bondefrihed efter stavnsbåndets ophævelse.

De danske bønder opnåede officielt bondefrihed i 1788 med stavnsbåndet ophævelse, men det tog dog lidt tid, før det gjaldt overalt i landet. Reelt var der en overgangsperiode op til begyndelsen af 1800-tallet.

Bondefriheden gav bønderne ret til selv at bestemme, hvor de ville bo og leve. De var derved ikke længere bundet til én specifik godsejer og de behøvede heller ikke længere at bede om tilladelse til at rejse fra ejendommen. Før stavnsbåndets ophævelse kunne ingen bonde rejse fra den ejendom, hvor han var født, uden tilladelse.

Turforslag der også handler om Bondefrihed

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!