Ulfeldt, Corfitz

Corfitz Ulfeldt (1604-64) var en dansk adelsmand, ansat ved Kong Christian 4.'s hof, blandt andet som rigshofmester. I 1630 blev Corfitz Ulfeldt trolovet med kongens datter, Leonora Christine. De blev gift i 1636. 

Corfitz Ulfeldt blev en meget indflydelsesrig mand, men Ulfeldt begyndte langsomt at tilrane sig uretmæssige besiddelser og ejendom.

Da Frederik 3. kom til magten, var det slut med Ulfeldt's karriere, og han måtte flygte fra Danmark sammen med sin hustru i 1651. De flygtede til Sverige, hvor Corfitz Ulfeldt i en periode opholdt sig ved Dronning Christina's hof. Ulfeldt ragede også uklar med svenskerne, og flygtede tilbage til Danmark, hvor han blev sat i fængsel på Hammershus. 

Corfitz Ulfeldt døde i landflygtighed, som en syg og nedbrudt mand. Senere blev der rejst en skamstøtte over Corfitz Ulfeldt på Gråbrødre Torv i København.   

Corfitz Ulfeldt. Foto: Wikipedia Commons

Turforslag der også handler om Ulfeldt, Corfitz

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!