Danehof

Danehof er betegnelsen for en middelalderlig rigsforsamlig, som svarer til parlamentssamlinger i dag.

Begrebet stammer fra midten af 1300-tallet. Danehof blev brugt om forsamlinger mellem kongen og rigets "bedste" mænd, i datiden kendt som et rigsråd - i dag som et parlament. På danehofferne blev der drøftet udenrigspolitik, stridigheder om kronens rettigheder og andre domsforhandlinger og beslutninger.

Begrebet "Danehof" afløste rigsforsamlinger eller det kortere "hof". Drøftelserne på rigsforsamlinger, hof og danehof forblev de samme.

Turforslag der også handler om Danehof

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!