Dansk Studiering - Ringen

Dansk Studiering, i daglig tale Ringen, var en dansk modstandsorganisation, som var aktiv under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945. Gruppen arbejdede først med formidling af informationer, men blev senere aktiv i opbygningen af militære ventegrupper.

Dansk Studiering blev stiftet i 1941, som en informationsorganistation. Indtil 1943 bestod deres arbejde primært i afholdelse af de såkaldte studiekredse, som var informationsmøder, hvor informationer kunne bringes videre. Grundet deres fortrolige karakter og den tyske censur i landet kunne de ikke bringes i dagspressen.

Fra 1943 tog Ringen en mere illegale drejning, og organisationen arbejdede med opbygningen af de såkaldte ventegrupper. Ventegrupperne var militære grupper, som skulle bistå de allierede styrker, hvis de gik i land i Danmark.

Ringens leder var Frode Jakobsen, som også var også var medlem af Frihedsrådet. Efter krigen blev han minister i befrielsesregeringen.

I krigens sidste år var både Holger Danske og Studenternes Efterretningstjeneste tilknyttet Ringen. Herudover også flere illegale blade.

Modstandsorganisationen Ringen blev helt central for den danske modstandsbevægelse, da de i krigens første år uddelte informationer og opfordrede til aktiv modstand mod den tyske besættelsesmagt. Senere deltog Ringen i organiseringen af de danske modstandsgrupper og opbygningen af de militære ventegrupper. 

Turforslag der også handler om Dansk Studiering - Ringen

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!