Den sorte død

Den Sorte Død er det samme som byldepest, der igennem tidens løb har haft mange forskellige navne.

Betegnelsen Den Sorte Død dukkede først op i 1600-tallet i nedskrivninger om byldepestens hærgen i Island omkring starten af 1400-tallet. Herfra spredte betegnelsen sig til blandt andet islandsk, engelsk og tysk. Samtiden kaldte sygdommen for "pesten", "den første plage" eller "Barnedøden".

Betegnelsen stammer sandsynligvis fra en fejloversættelse af den latinske betegnelse for byldepest - atra mors - som både kan betyde sort og frygtelig. En omstridt teori er, at betegnelsen kunne stamme fra symptomerne på byldepest, navnlig betændte og blødende bylder som nogle gange blev kaldt "de sorte pletter".

Gennem tiden har Den Sorte Død hærget i Europa ad flere omgange. Med tiden blev befolkningen dog bedre til at benytte sig af karantæner, hvilket sikrede, at færre blev smittet. 

De danske kirkebøger vidner om, hvornår og hvor længe Danmark har været ramt af pestepidemierne. Her kan man nemlig se et udsving i dødsantallet i hvert sogn, når epidemierne har ramt landet. Den sidste pestepidemi i Danmark hærgede i 1711.

Befolkningen begraver ofrene for pesten

Turforslag der også handler om Den sorte død

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!