Dølgsmål, fødsel i

At føde i dølgsmål betyder at føde i skjul.

En kvinde, der fødte i dølgsmål med efterfølgende barnemord, kunne indtil 1930 idømmes strafarbejde på livstid.

Tidligere var det en stor skam at få et barn udenfor ægteskab. En endnu større ulykke var det, hvis barnets fader var ukendt. I den situation valgte nogle kvinder at føde i det skjulte - i dølgsmål.

Det var almindeligt, at en moder, der fødte i dølgsmål, dræbte barnet straks efter fødslen. De almindeligste drabsmetoder var kvælning, drukning eller ren passivitet.

I dag er straframmen for fødsel i dølgsmål, i fortolkningen "uden professionel hjælp", fængsel i op til 1 år, mens straffen for barnemord er på op til 4 års fængsel. De meget få nutidige tilfælde af fødsel i dølgsmål ender som regel med opgivelse af påtale eller en betinget dom.

Turforslag der også handler om Dølgsmål, fødsel i

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!