Fagforening

En fagforening eller et fagforbund er en organisation af arbejdstagere, der arbejder for det fælles mål at varetage medlemmernes interesser.

Fagforeningens ledelse fører overenskomstforhandlinger og forhandler aftaler med arbejdsgivere på sine medlemmers vegne.

De europæiske fagforeninger opstod næsten samtidig med industrialiseringens indtog i 1800-tallet. Da arbejdet flyttede fra landbruget til industrien, begyndte de ansatte at organisere sig i grupper for at sikre bedre løn- og ansættelsesforhold. Regler om mindsteløn, opsigelsesvarsler, arbejdstimer og arbejdsmiljø er nogle af de områder, fagforeningerne forhandler.

I dag er de fleste danskere meldt ind i en fagforening.

Turforslag der også handler om Fagforening

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!