Fiskegård

Fiskegårde var en permanent fangst-indretning, der mindede om ruser (netfælder). Fiskegårdene lå som regel ved åer og søer.

Princippet i en ruse er at lede fiskene ind på et mere og mere snævert område, indtil fisken enten bliver fanget bag en forhindring eller ikke selv kan finde ud igen.

Fiskegårdene var forskelligt indrettet alt efter hvilken slags fisk man ønskede at fange. I Danmark fangede man primært laks, ørred og ål. Man spærrede hele vandløbet med et træmmeværk på pæle de steder, hvor dette var tilladt. Idet fisken søgte opad åen (ørred og laks) eller nedad til havs (ål), blev de fanget, enten i en kasse, i lavvande eller i en "kiste".

De mest almindelige fiskegårde var ålegårde, også kaldt ålekister. Disse blev sat op ved vandmøllernes frivands-sluser, hvor ålene blev fanget i kisten på deres vej ud til havet. Kistens sider bestod af en tremmehæk, og bunden af en slags rist. 

Laksegårdene havde en tragtlignende åbning i træmmeværket, som ledte laksen ind i en kasse. Herfra kunne laksen ikke finde ud igen. 

Møller og stemmeværker var de eneste steder, der havde ørredspring, også kaldet ørredhæk. Her fangede man ørreden ved at narre den til at springe op over hækken og ned i et afgrænset område. I dette område var vandstanden for lav til, at ørreden kunne få nok fart til springe ud igen.

Fiskegårde | Guide | Book: +45 41562859

Turforslag der også handler om Fiskegård

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!