Fremskudte Dige, det

Det Fremskudte Dige er bygget 1979-1981 for at hindre stormflod i Tøndermarsken.

En stormflod hærgede Tøndermarsken i januar 1976, hvor hele området, inklusiv Tønder by, blev evakueret. Heldigvis blev marsken ikke oversvømmet, men Folketinget besluttede, i samarbejde med Tyskland, at man burde bygge et dige, for at forhindre nye stormfloder.

Man byggede derfor Det Fremskudte Dige, som kom til at stå i forbindelse med Emmerlev Klev med Hindenburg-Dæmningen til Sild.

Det Fremskudte Dige er 12 km langt, med en bredde på ca 100 m og en højde på ca. 8 m. Vidåen løber gennem diget ved Vidå-slusen.

Der var en heftig debat om, hvilke konsekvenser arbejdet ville have for dyre- og plantelivet, men alle bekymringer viste sig at være ubegrundede. Få år efter at diget stod færdigt kom fuglene tilbage til det nye forland og vader, som var opstået efter Det Fremskudte Dige var bygget.

Turforslag der også handler om Fremskudte Dige, det

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!