Frihedsrådet

Frihedsrådet bestod af medlemmer fra de vigtigste illegale organisationer under den tyske besættelse af Danmark. Rådet skulle koordinere og organisere den danske modstand.

Frihedsrådet blev stiftet i 1943. Frihedsrådets medlemmer kom fra Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), modstandsgruppen Ringen, organisationen Frit Danmark og det danske, nationalistiske, parti Dansk Samling.

I starten havde Frihedsrådet kun ringe gennemslagskraft, men efterhånden som frihedskampen udviklede sig i løbet af 1944, kom rådet til at stå stærkere i den danske befolkning.

Frihedsrådet organiserede sig i udvalg, der beskæftigede sig med hver sin del af modstandsarbejdet. Kommando-udvalget, omtalt som K-udvalget, beskæftigede sig med den væbnede del af modstandskampen. Sabotageudvalget udvalgte mål og koordinerede sabotageaktioner, og bladudvalget koordinerede den illegale presse.

Derudover havde Frihedsrådet kontakt til de danske politikere og var med at til udarbejde materiale til et eventuelt retsopgør efter krigen.

Efter krigen var Frihedsrådets medlemmer en del af den nye Befrielsesregering.

Frihedsrådet blev efter Befrielsen afløst af Frihedsbevægelsens Samråd.

Frihedsrådet | Guide | Book: +45 41562859<br />

Turforslag der også handler om Frihedsrådet

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!