Christoffer, greve af Oldenborg

Grev Christoffer af Oldenborg (1504-1566) kæmpede for at genindsætte Christian 2. på den danske trone.

Greven Christoffer var barnebarn af grev Gerhard af Oldenborg og bror til kong Christian 1. Christoffer fik en gejstlig uddannelse  og var domherre i Køln, men på grund af økonomiske problemer fik han også en militær uddannelse med henblik på at deltage i de mange krige i Tyskland.

Som grandfætter til både Christian 2. og Christian 3. var han meget interesseret i, hvad der skete i Danmark og Norden. Men det var først, da Frederik 1. døde, at Christoffer blandede sig i den borgerkrig, der brød ud i 1534. Han blev opfordret til at lede den styrke, der skulle genindsætte Christian 2. på tronen.

I starten af borgerkrigen havde han stor succes. Han erobrede Sjælland og Skånelandene. Senere sluttede Fyn sig til ham. Men kort tid efter fik Christoffer problemer med sine allierede, og Lübeck indkaldte Albrecht af Mecklenburg og tilbød ham titlen som konge af Danmark.

Da Johan Rantzau, Christian 3.'s hærfører, havde slået Skipper Clement gentagne gange i Nordjylland og taget ham til fange, mistede grev Christoffer hurtigt grebet om de erobrede landsdele og flygtede til København, der blev belejret fra 1535 til 1536.

København overgav sig, og Christoffer drog hjem til Oldenborg, hvor han gennem adskillige år deltog aktivt i krige i Nordtyskland.

Sine sidste år levede han i kloster.

I Danmark blev Christoffers deltagelse i borgerkrigen kendt som Grevens Fejde.

Christoffer af Oldenborg | Guide | Book: +45 4156285

Turforslag der også handler om Christoffer, greve af Oldenborg

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!