Grevens Fejde

Grevens Fejde henviser til den danske borgerkrig 1534-1536, som opstod i kølvandet på Frederik 1.'s død. Spørgsmålet om, hvem der skulle være Danmarks næste konge, og om landet skulle følge protestantismen eller katolicismen, skabte uro.

Grevens Fejde har navn efter Grev Christoffer af Oldenborg, der støttede genindsættelsen af Christian 2. på Danmarks trone. Christian d. 2 var tidligere blevet afsat. Den jyske og fynske adel ønskede Frederik 1.'s søn, Christian 3., på tronen. 

Adelen vandt borgerkrigen. Christian 3. blev indsat som Danmarks konge og Reformationen blev indført 1536, hvor protestantismen blev indført som statsreligion i Danmark.

Det var under Grevens Fejde, at den nordjyske Skipper Clement forgæves støttede Christian 2.  

Christian III vandt den danske borgerkrig i 1536

Turforslag der også handler om Grevens Fejde

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!