Grundtvig, Nikolai Frederik Severin

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) var dansk præst, forfatter og politiker. Grundtvig kom som mange andre af datidens intellektuelle fra en præsteslægt.

Grundtvig blev grebet af Romantikken, da han var huslærer på Langeland. Romantikken dannede grundlag for Grundtvigs studier i nordisk mytologi og historie. Grundtvig fastholdt livet igennem betydningen af det levende ord frem for skrifttro bibelstudier. 

Grundtvig fik folkeligt gennembrud, da han gav sine historiske forelæsninger "Mands Minde" i 1838. I Mands Minde-foredragene trak Grundtvig linjer fra fortællingen om sit eget liv til den store historie

Grundtvigs tanker lå til grund for de første folkehøjskoler, hvor også bonden kunne blive oplyst og dannet.

Grundtvig blev valgt til Den Grundlovgivende Forsamling i 1848-49, selv om han tidligere havde været tilhænger af Enevælden.

Grundtvig har haft stor betydning for begreber som danskhed, folkelighed og frihed. Han har bl.a. skrevet godt og vel 1.500 salmer, hvoraf mange er at finde i den danske salmebog.

N. F. S. Grundtvig | Guide | Book: +45 41562859

Turforslag der også handler om Grundtvig, Nikolai Frederik Severin

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!