Industrialiseringen

Industrialiseringen betegner den proces, der førte til det moderne industri-samfund.

I løbet af Industrialiseringen afløste de nye energikilder de gamle måder at udvinde energi på. F.eks. trådte kul og olie til i stedet for energien fra dyr, mennesker, vand og vind. Produktionen af varer blev effektiviseret, ofte i store fabrikker, og folk flyttede fra land til by. Samfundet blev mere specialiseret og arbejdsopdelt. 

I Danmark brød Industrialiseringen igennem fra midten af 1800-tallet, og var, sammen med de andre lande i Norden, et af de sidst industrialiserede lande i Europa. 

De første skridt til industrialiseringen af Europa kom fra England med de første dampmaskiner.

Overgangen til nye energikilder som olie, gas, og el

Turforslag der også handler om Industrialiseringen

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!