Jernalderen

I Jernalderen erstattede jern metallet bronze, som det mest benyttede materiale til fremstilling af ting, våben og redskaber.

Ældre Jernalder, før-romersk og keltisk jernalder dækker samme periode, ca. år 500 før til ca. år 400 e.v.t.

Ældre og før-romersk Jernalder blev primært påvirket af keltiske stammer fra Mellem-europa, herunder det nuværende Tyskland. Fra ældre Jernalder finder man langhuse, som dog også blev brugt i Bronzealderen til beboelse, men forskellen ligger i, at Bronzealderens langhuse normalt var større end dem fra Jernalderen.

Yngre før-romersk Jernalder er hovedsageligt kendt for moseofringer bl.a. Hjortespringsbåden, men omfattede også menneskeofringer som f.eks. Tollund- og Grauballe-manden.

I tidlig- og sen-romersk Jernalder blev der handlet med genstande med romerne i syd. Perioden er kendt for sølvofringer bl.a. Gundestrup-kedlen, som nu står på Nationalmuseet i København. Det er også fra denne periode, at de imponerende fund fra slaget ved Illerup Ådal er gjort, mere nøjagtigt mellem tidlig- og sen-romersk jernalder, da skandinaviske befolkningsgrupper kæmpede om territoriet omkring Skanderborg. De flotte sølvkrus fra Hoby, er også fra denne periode.

Germansk Jernalder er det samme som yngre Jernalder -  fra år 400 til år 800 f.v.t..

Tidlig germansk Jernalder, folkevandringstiden, dækker de første ca. 150 år og sen germansk Jernalder de sidste ca. 250 år.

Germansk Jernalder kaldes også den tidlige guldalder, da man har fundet beviser på mange ofringer, samt depotfund med guld - bl.a. ved Gudme på Fyn, hvor man fandt en skat på 10 kg guld. Guldhornene, som blev fundet i Sønderjylland, er fra samme periode.

I germansk Jernalder blev genstande ofte dekoreret med smukke slyngninger og dyreornamentik - en tradition som gik videre i vikingernes sølvsmykker.

Folkevandringerne i Europa var forårsaget af den voksende befolkning og resulterede i den nuværende demografi af keltisk blod i lande som Irland og Skotland. Germanerne var også kendt som keltere og var romernes ærkefjender.

Vikingetiden, som er en del af Jernalderen, opstod omkring år 800 og fortsatte til ca. 1050. Efter Jernalderen i Danmark fulgte Middelalderen.

Turforslag der også handler om Jernalderen

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!