Jomfrukloster

Jomfruklostrene stillede boliger til rådighed for ugifte døtre eller enker af både adelsstand og højere rang-klasser i samfundet.

Jomfruklostre blev oprettet i Danmark i perioden efter 1660. Jomfruklostrene kaldtes også frøkenklostre og var verdslige stiftelser.

Jomfruklostrene opstod grundet de højere rangklassers overskud af kvinder, der på grund af standsforskellen ikke kunne gifte sig med mænd fra lavere rangklasser. De ugifte kvinder eller enkerne kunne derfor købe sig til - eller rettere faderen kunne købe datteren  - en plads i et af Danmarks jomfruklostre mod en form for årlig husleje.

Mange af jomfruklostrene drev også godser, så jomfruklostret havde egne supplerende indtægtskilder.

Nogle af de bedst kendte jomfruklostre i Danmark: Odense Adelige Jomfrukloster, Vallø Adelige Jomfrukloster og Roskilde Adelige Jomfrukloster

Turforslag der også handler om Jomfrukloster

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!