Landboreformerne

Landboreformerne betegner den række af reformer, der fandt sted fra midten af 1500-tallet til ca. 1814. Reformerne blev sat i gang af et ønske om en højere produktion i landbruget.

Landboreformerne forbedrede gårdmændenes sociale, økonomiske og retslige vilkår, hvor bl.a. Stavnsbåndet blev ophævet. Samtidig frasolgte godsejerne store jordlodder til bønderne, og langsomt voksede en betydelig, og ikke mindst magtfuld, gårdmandsklasse frem i det danske samfund.

Landboreformerne var dermed en stor sejr for den danske gårdsmandsklasse, men også for det danske monarki, der blev anset som oplyst og moderne.

Turforslag der også handler om Landboreformerne

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!