Lensmand

Lensmand var en kongelig administrator af et len eller godsforvalter på de kongelige godser. Hans primære opgave var at varetage kongens lokale interesser.

I Danmark havde lensherren forskellige rettigheder og forpligtelser i forhold til sin herre, kongen. Lensmanden havde ret til at indlogere sin familie på slottet eller gården i lenet. Derudover kunne lensmanden også have en række andre rettigheder og privilegier, men hans primære funktion var at indkræve kronens afgifter i sit len og aflægge regnskab herfor.

Lensherren var, i fællesskab med købstaden, de økonomisk ansvarlige for at modtage og opvarte kongen med følge, når de besøgte lenet.

I 1662 blev betegnelsen lensmand afløst af amtmand.

Turforslag der også handler om Lensmand

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!