Mindelunden i Ryvangen

Mindelunden i Ryvangen er en mindelund for de danske modstandsfolk, der faldt under den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 1945.

Før krigen blev Ryvangen brugt som øvelsesterræn for ingeniørregimentet, som havde kaserne tæt ved. Efter at tyske tropper overfaldt kassernen i 1943, blev den brugt som indkvartering for tyske soldater.

Tyskerne brugte herefter Ryvangen som henrettelses- og begravelsesplads for danske modstandsfolk. 8 dødsdømte medlemmer af Hvidstengruppen blev skudt i Ryvangen. Efter befrielsen blev en del af området indrettet som mindelund for faldne modstandsfolk.

Mindelunden blev officielt indviet på femårsdagen for den danske befrielse 5. Maj 1950

Efter krigen blev der identificeret 202 grave i området, som alle blev gravet op, så de døde kunne identificeres. Kun én af de afdøde er aldrig blevet identificeret.

Da de afdøde var fra mange forskellige steder i landet, fik de pårørende mulighed for at få den døde genbegravet på en kirkegård i deres hjemegn eller en genbegravelse i Mindelunden.

På to årsdagen for det tyske angreb på kasernerne i august 1945 blev i alt 106 modstandsfolk genbegravet i Mindelunden. Heriblandt var FlammenCitronen og Kim Malthe-Bruun.

I Mindelunden findes der en mindeplade for de modstandsfolk, der er blevet genbegravet på deres hjemegn. 

Turforslag der også handler om Mindelunden i Ryvangen

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!