Nyborg Slot

Nyborg Slot er en tidligere kongebolig, som i dag er et museum. Det var oprindeligt en borg i bunden af Nyborg Fjord i slutningen af 1100-tallet.

Der er flere gange blevet holdt danehof på Nyborg Slot.

Kong Erik Klipping underskrev sin håndfæstning på Nyborg Slot. Hans håndfæstning omtales ofte som Danmarks første grundlov.

Kong Christian 2. er født på Nyborg Slot.

Op gennem århundrederne blev Nyborg Slot flere gange udbygget og befæstningerne forstærket. Under svenskekrigene i 1600-tallet faldt Nyborg Slot til svenskerne, der ribbede slottet for alt af værdi. Efter svenskekrigene blev Nyborg Slot overgivet til militæret og bl.a. brugt til tøjhus og kornmagasin.

I dag afholdes der bl.a. koncerter i den bevarede Danehofsal.

Tidligere kongebolig fra 1100-tallet

Turforslag der også handler om Nyborg Slot

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!