Øresundstold

Øresundstold blev indført i 1400 tallet, da sildeforekomsterne i Øresund svigtede.

Kongen mistede en god indtægtskilde, og besluttede i stedet at indføre told for alle skibe, der passerede Øresund.

Erik af Pommern indførte Øresundstolden i ca. 1428. Senere blev der også lagt afgift på skibenes varer. Man betalte sin Øresundstold i Helsingør. Her lå skibene ud for Kronborg og ventede på at komme til at betale deres told.

I slutningen af 1500 tallet sikrede Øresundstolden kongen 2/3 af alle statslige indtægter. Andre lande var sure over Øresundstolden. Ved en stor handelskonference i 1857 kom Danmark under pres, og det blev besluttet at nedlægge Øresundstolden

Øresundstold blev indført af Erik af Pommern

Turforslag der også handler om Øresundstold

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!