Fruentimmer, offentligt

Offentlige fruentimmere var datidens prostituerede.

Det var muligt for politiet at give op til tre advarsler, hvis de mistænkte en kvinde for prostitution. Hvis hun blev ved at "søge erhverv ved utugt", kunne hun indskrives som "offentligt fruentimmer".

I 1874 kom "Lov om Foranstaltninger til at modarbejde den veneriske Smittes Udbredelse", og fra da af kunne politiet tvangsindskrive de prostituerede. Kvinderne havde pligt til at lade sig undersøge af politilægen to gange ugentligt og efterleve særlige regler. Hvis de overtrådte regulativerne, kunne de straffes med fængsel eller tvangsarbejde. Loven blev ophævet i 1906.

Turforslag der også handler om Fruentimmer, offentligt

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!