Lehmann, Orla

Orla Lehmann (1810-70) var en ledende dansk nationalliberal politiker.

Orla Lehmann var modstander af Enevælden og argumenterede kraftigt for almindelig valgret. Lehmann ville have en fri forfatning, mage til den norske Eidsvollsforfatning, der var blevet en realitet efter Norges løsrivelse fra Danmark i 1814.

Orla Lehmann måtte i fængsel for sine synspunkter, fordi det ikke var velset at kritisere Enevælden i sådan et omfang, som han gjorde det. Orla Lehmanns politik var med til at udvikle den nationale liberalisme i Danmark i 1840'erne.

Orla Lehmann gik ind for Skandinavismen, og gjorde den såkaldte Ejderpolitik kendt over hele landet. Han var en betydelig magt i afviklingen af Enevælden, hvorimod hans Ejderpolitik slog fejl.

Da de nationalliberales udenrigspolitik led skibbrud med krigen i 1864, var Orla Lehmann færdig i dansk politik. 

Dansk politiker der var modstander af enevælden

Turforslag der også handler om Lehmann, Orla

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!