Overdrev

Overdrev var oprindelig en naturtype, som bestod af åbne engområder.

Overdrevslandskab er et kulturlandskab, skabt i bondestenalderen og udviklet i Bronzealderen. Overdrevet blev skabt ved at dyr græssede samme steder over lange perioder og derved skabte et engområde med kort bevoksning.

Overdrevslandskaber kan ses mange steder i Danmark bl.a. på Djursland ved Trehøje og Tustrup Gravplads. Overdrevslandskaber er ved at være sjælne, da disse områder skal vedligeholdes ved græsning af dyr, da de ellers udvikler de sig til nye typer landskaber.

Turforslag der også handler om Overdrev

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!