Romansk

Romansk er en byggestil, der eksisterede i Middelalderen, samt en sprogstamme.

Den romanske byggestil opstod i Middelalderen og var tung arkitektur med kampesten og mørke rum. Man ser hovedsagelig den romanske stil i kirkebyggeri. Den romanske arkitektur er inspireret af de store romerske basilikaer.

I Danmark blev den romanske stil udbredt i 1100-tallet og ses rundt om i landet især i landsbykirker.

Gotisk kirkebyggeri er efterfølger til de romanske kirker.

Den romanske sprogstamme inkluderer sprog som fransk, italiensk og rumænsk. 

Turforslag der også handler om Romansk

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!