Skånemarked

Skånemarkedet var en gammel handelsplads på Skanørhalvøen i Øresund. I Middelalderen var Skånemarkedet det vigtigste handelsmarked i Norden og et af de største i Europa. 

Grundlaget for Skånemarkedets eksistens var sildefiskeriet. I sæsonen, som var fra august til oktober, strømmede det med sild ned gennem Øresund. Hansestædernes købmænd kom til Skånemarkedet og opkøbte sildene. Da Lübeck, som var den største hansestad, havde kontrol med saltminer - man skulle bruge salt til at konservere fiskene med - formåede hansekøbmændene at eksportere næsten 300.000 tønder sild fra Skånemarkedet til hele Europa.

Fra 1400 dalede Skånemarkedets betydning, fordi sildeforekomsterne begyndte at aftage. Som kompensation for det økonomiske tab indførtes Øresundstold i stedet.  

Turforslag der også handler om Skånemarked

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!