Skipper Clement

Skipper Clement var en oprørsleder i Grevens Fejde.

I 1484 blev Clement Andersen født ind i familien hos en selvejer-bonde i Nordjylland. Vi ved ikke, om Clement havde søskende, men vi ved, at han blev uddannet købmand, med sæde i Aalborg. Clement blev gift med Marine Sørensdatter Munk og de fik tre børn sammen.

Det var naturligt for købmænd også at agere som skippere, og Clement blev senere viceadmiral under Christian 2

I 1525 blev han kaper i Christian 2.s tjeneste. Clement tilsluttede sig senere grev Christoffer af Oldenburg.

Skipper Clement var aktiv i Grevens Fejde på Christian 2.s side.

Clement opildnede de nordjyske bønder til at gøre oprør i Christian 2.s navn og bondehæren havde stor succes i starten af dens hærgen gennem Nordjylland

Skipper Clement var tæt på at blive dræbt i begyndelsen af bondeoprøret  i 1534. Bagge Pallesen Griis, ejer af den nedbrændte herregård, Hjermeslevgård, forsøgte at dræbe Clement under dække af at slutte sig til oprørerne. Bagge og Clement talte alene sammen, da Bagge i løbet af samtalen forsøgte at dolke Clement i brystet.

Heldigvis for Clement bar han altid et brystpanser og Bagges attentatforsøg mislykkedes. Bagge blev dræbt under flugten.

Skipper Clement vandt senere slaget mod den jyske adelshær ved Svenstrup.

Christian 3.s hærfører, Johan Rantzau, pressede Clement og hans hær tilbage mod Aalborg og byen led voldsomt under angrebet, hvor ca. 2.000 bønder faldt. Kort efter blev Clement taget til fange i Storvolde øst for Aalborg. Han sad som fange flere steder, bl.a. på Koldinghus, indtil han blev halshugget, parteret og sat på stejle ved Viborg Landsting 1536.

Skipper Clement er af eftertiden blevet betragtet som en, der forsvarede de svage i samfundets rettigheder.

Dansk oprørsleder i Grevens Fejde

Turforslag der også handler om Skipper Clement

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!