Stenalderen

Stenalderen i Danmark regnes fra ca. 13.000-2.000 f.v.t. Det er den tidligste periode i Danmarks historie. I Stenalderen anvendte mennesket flint til redskaber og i denne periode ser man de første tegn på menneskelig aktivitet efter isens tilbagetrækning. 

Stenalderen skal muligvis dateres allerede fra år 16.000 f.v.t., da nye fund indikerer, at Danmark blev koloniseret lige efter den sidste istid.

Jægerstenalderen - er det samme som ældre stenalder og palæolitikum 

I Jægerstenalderen levede mennesket som jægere og samlere og var mobile. De vandrede efter byttedyr, som primært var rensdyr. Landet var dækket af tundra, en lav bevoksning uden træer og buske, f.eks. lyng. Jagtbyttet var mammut, steppeegern, rensdyr, urokse, ulv og bæver.

Senere i Jægerstenalderen begyndte mennesket at fiske, jage sæler og hvaler. Føde fanget i havet blev dermed en vigtig del af menneskets diæt. Mennesket begyndte at gøre ulv og vildsvin til husdyr, forgængere for hunden og grisen. Maglemosefolket, Kongemose-kulturen og Ertebølle-kulturen er alle del af Jægerstenalderen og var de tidligste folk i Danmark.

Bondestenalderen, ca. 3.900 – 1.800 f.v.t. - er det samme som yngre stenalder og neolitikum

Stenalderkulturen ændrede sig fra jæger- og samlersamfund til en tidlig landbrugskultur omkring år 4.300 f.v.t., da mennesket slog sig ned med fast bopæl. Det betød brug af nye genstande, f.eks. keramik, nye hustyper og grave. Mennesket begyndte at holde husdyr som kvæg og gris, samt dyrke afgrøder som korn, emmer og hvede.

Tundraen var blevet erstattet af tæt skov af fyr, birk, eg, hassel og skove, der blev ryddet med økse og afbrændt for at klargøre jorden til græsareal til dyrene og korndyrkning. Mennesket sejlede på havet og jagtede stadig sæler, hvaler og fangede fisk.

I Bondestenalderen opstod den første jordbrugskultur i Danmark: TragtbægerkulturenJættestuefolket og Enkeltgravsfolket. Bondestenalderen kendetegnes ved langhøje, dysser, jættestuer og enkeltgrave. 

Den danske stenalder sluttede ca. 2.000 år f.v.t. med en glidende overgang til Bronzealderen

Turforslag der også handler om Stenalderen

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!