Tveskæg, Svend - konge

Svend Tveskæg (960-1014), Harald Blåtands søn, der gjorde oprør mod sin far og erobrede magten. Svend Tveskæg var dansk konge 986/87-1014 og konge af England 1013-1014.

Svend Tveskæg var Danmarks store vikingekonge. Han fik sit tilnavn tveskæg, fordi hans skæg var delt i midten.

Svend Tveskæg erobrede Norge efter slaget ved Svold i ca. år 1000.

Svend Tveskæg angreb England i 1003/4 og krævede store summer af englænderne i danegæld. Han erobrede England i 1013 sammen med sønnen Knud, og nåede at være konge i England en kort periode, inden han døde i 1014. Han blev begravet i York Minster, men senere flyttet til Roskilde Domkirke.

Turforslag der også handler om Tveskæg, Svend - konge

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!