Svenskekrigene

Svenskekrigene er en betegnelse for en række krige mellem Danmark og Sverige i perioden 1563-1720.

Efter Kalmarunionens opløsning i 1523 opstod der stridigheder mellem Danmark og Sverige om magtforholdet i Østersøområdet. Stridighederne handlede hovedsaglig om toldrettigheder og placering af grænserne.

Betegnelsen "Svenskekrigene" dækker over følgende krige mellem Danmark og Sverige.

  • Den nordiske syvårskrig (1563-1570)
  • Kalmarkrigen (1611-1613)
  • Torstenssonfejden (1643-1645)
  • Første Karl Gustav krig (1657-1658)
  • Anden Karl Gustav krig (1658-1660)
  • Skånske krig (1675-1679)
  • Dansk-svenske krigshandlinger under Store Nordiske krig (1700 og 1709-1720) 
Kalmarkrigen | Guide | Book: +45 41562859

Turforslag der også handler om Svenskekrigene

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!