Treårskrigen

Treårskrigen, 1848-1850 var dels var en borgerkrig mellem forskellige dele af den danske Helstat, dels var den en konflikt mellem Danmark og de tyske stater, der støttede den slesvig-holstenske løsrivelsesbevægelse. 

Treårskrigen anskues bedst som en konsekvens af de nationalliberale bevægelser, der overalt i Europa krævede nationers løsrivelsesproces.

Flere berømte slag indgår i Treårskrigen, bl.a. Slaget på Isted Hede, som er det største slag i Danmarkshistorien.

Treårskrigen sluttede med, at de europæiske stormagter underskrev en aftale, der fastholdt status quo for de involverede parter. 

Treårskrigen også kendt som den 1. Slesvigske Krig

Turforslag der også handler om Treårskrigen

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!