Rodzaje przewodników współpracujących z Guideservice Danmark

Istnieją różne podejścia do pracy przewodnika. Tutaj odnajdziesz definicje, którymi posługujemy się w Guideservice Danmark.

PRZEWODNIKIEM, nazywamy osobę, która pracuje z grupą ludzi w określonym czasie, zabiera przypisaną sobie grupę na krótką wycieczkę pod swoim kierownictwem do określonego miejsca podróży opowiadając na wybrany temat.

Przewodnikiem może być osoba w Danii, która oprowadza Duńczyków w języku duńskim lub osoby innej narodowości w preferowanym przez nie języku. Przewodnikiem może być także osoba mieszkająca poza granicami Danii porozumiewająca się w języku duńskim i organizująca wycieczki w kraju, w którym przebywa.

Usługi przewodnika opłacane są na godzinę.

Zgodnie z przyjętymi definicjami KIEROWNIKIEM lub PILOTEM WYCIECZKI nazywamy osobę uczestniczącą w podróży od momentu jej rozpoczęcia do momentu jej zakończenia.

Pilot wycieczki jest obecny podczas trwania całej wycieczki. Służy pomocą wszystkim podróżującym przez cały czas trwania podróży. Pilot wycieczki nie jest ekspertem, ale posiada gruntowną wiedzę na temat kraju, w którym odbywa się podróż.

Usługi pilota wycieczki opłacane są w wymiarze dobowym.

Zgodnie z definicją Guideservice Danmark PRZEWODNIK DYPLOMOWANY pracuje na takich samych zasadach jak PRZEWODNIK, lecz posiada odmienne wykształcenie.

Przewodnicy dyplomowani pracują wyłącznie na terenie Danii. Swoje wykształcenie zdobyli na Uniwersytecie w Roskilde. Większość z tych przewodników żyje i pracuje w Kopenhadze i okolicach, ale niektórzy z nich mieszkają również w innych częściach kraju.

Usługi przewodnika dyplomowanego opłacane są w wymiarze godzinowym.

PRZEWODNIK WYKWALIFIKOWANY W DANEJ DZIEDZINIE jest osobą pracującą jako przewodnik opowiadający o tematach w zakresie swojego wykształcenia.

Przykładowo przewodnikiem wykwalifikowanym w danej dziedzinie może być historyk opowiadający o zagadnienieniach z zakresu historii lub przewodnik opowiadający o naturze, który jest pasjonatem w tym temacie lub posiada biologiczne wykształcenie. Tego typu przewodnicy dysponują wiedzą specjalistyczną z zakresu swojej dziedziny.

Usługi przewodnika wykwalifikowanego w danej dziedzinie opłacane są w wymiarze godzinowym.

PRZEWODNIKIEM ZE ŚCISŁĄ KWALIFIKACJĄ nazywamy osobę specjalizującą się w konkretnym i ograniczonym temacie.

Osoby pracujące dla Guideservice Danmark zdobyły swoją wiedzę i umiejętności dzięki pogłębianiu prywatnych zainteresowań oraz przeżytym doświadczeniom.

Usługi przewodników ze ścisłą kwalifikacją opłacane są w wymiarze godzinowym.

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!