Guideservice Danmarks definitioner på guidetyper

Det finns många olika slags guider. Här är Guideservice Danmarks definitioner. 

GUIDE 

En guide möter en grupp i en kortare tidsperiod, visar upp och berättar om ett mindre, geografiskt område, bestämt på förhand. 

I Danmark arbetar våra guider både med danska och utlänska gäster. Vi täcker flera språk - förhoppningsvis också det du efterfrågar. Vi kan också erbjuda dansktalande guider som bor lokalt utomlands. 

En temaguide har specialiserat sig inom ett begränsat område och guidar specifikt i detta ämne. 

En yrkesmässig guide arbetar som guide inom sitt fält, t.ex. historiker, biolog etc. 

En turistguide har en 1-årig turistguidesutbildning från Roskilde Universitet. 

Alla guider blir betalda per timme. 

RESELEDARE

En reseledare fungerar som en medresande guide, som leder och bor tillsammans med gruppen i flera dagar. Reseledaren är oftast med från uppsamlingen till resans slut. 

Reseledare berättar om landet och platserna som besöks, och är gästens medhjälpare - inom rimliga gränser. En reseledare är inte expert, men har en övergripande kunskap om landet. En reseledare är tillgängelig och stöttande för gruppen och, i möjligaste mån, för varje deltagare. 

En reseledare blir betald per dygn.

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!