Stáže - co nabízíte Vy?

V kanceláři si velmi vážíme spolupráce se stážisty. Říkáme ano spolupráci, když stážista i my vidíme účel stáže

Všechny stáže se konají v našem sídle v Odense, Dánsko, a znalost dánštiny je nutná. Nenabízíme stáže jako průvodce, vedoucí zájezdů, lektor nebo hostitel. Pro tyto služby se využívají pouze odbornícy se zkušenostmi v těchto oblastech.

Práce u nás se soustředí hlavně na zdokonalování Vašich dovedností tak, že budete zajímavější pro budoucí zaměstnavatele.

Nabízíme na příklad tyto stáže:

  • překladatel - jakými jazyky hovoříte?
  • multimediadesign
  • project management
  • SEO expert
  • tvůrce témat a textů týkajících se dějin

Stáže - co nabízíme my?

  • útulnou, nenáročnou, ale rušnou kancelář, kde však vždy máme chvilku na krátké popovídání
  • zadávání bezplatných úkolů
  • flexibilitu a otevřenost na prospěšné návrhy
  • respekt vůči podaným návrhům a vykonané práci
  • objektivní hodnocení provedené práce

Není vyloučeno, že bychom Vám po ukončení stáže nabídli práci na volné noze. Dříve už k tomu došlo.

Doposud jsme měli skvělou spolupráci se studenty z Business Academy Lillebælt, multimediálního vzdělávacího a marketingového ekonomického programu.

Měli jsme také dobrou zkušenost ve spolupráci s nezaměstnanými lidmi, kteří například překládali a psali v rubrice Dějiny ve zkratce, pracovali na marketingu konkrétních oblastí nebo aktualizovali sociální sítě.

Máte-li představu o stáži, o které si myslíte, že by pro Vás i pro nás byla přínosná, pak jsme vždy otevřeni dialogu - vážíme si spolupráce se stážisty, kteří nám často poukazují nové úhly a pomáhají otevírat nové příležitosti - pro sebe a pro nás.

Upozorňujeme, že upřednostňujeme níže vyplněné formuláře, protože příliš mnoho přihlášek necílí na úkoly naší společnosti. Přílohy nečteme.

Kontaktní informace
Jméno
Adresa
Poštovní směrovací číslo
Město
Telefonní číslo
E-mail
Vlastní stránka, pokud existuje
O jaký druh stáže máte zájem?
Proč máte zájem o stáž u nás?
Moje relevantní zkušenosti
Čím by jste se chtěli zabývat?
Proč se chcete zabývat právě tímto?
Proč máte zájem o stáž?
Ze stáže si chci odnést následující zkušenosti
Jak jste nás našli?

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!