Vedoucí zájezdů

Guideservice Denmark má velkou síť vedoucích zájezdů, kteří jsou pečlivě vybíráni. Shromažďujeme dobré a zkušené vedoucí, kteří mohou bezpečně provázet hosty z a do místa určení.

Být vedoucím zájezdů je pro mnohé životní styl více než práce. Naši vedoucí mají velmi zvláštní vztah k zemi, ve které působí. Obvykle naši vedoucí v zemi žijí nebo pracují. Není také neobvyklé, aby v dané zemi vyrostli. Skutečnost, že mají osobní zkušenost danou zemí, je pro Guideservice Danmark důležitým parametrem při náboru vedoucích osob. Připisujeme velký význam skutečnosti, že naši vedoucí zájezdů do zadání vkládají srdce a soustředí se na hostující služby.

Provádějící vedoucí zájezdů

Chceme, aby naši vedoucí zájezdů plnili narativní roli cesty, ať už se jedná o obousměrnou cestu nebo o cestu v místě stálého bydliště skupiny. Říkáme tomu „provádějící vedoucí zájezdu". Průvodce proto do jisté míry nahrazuje učebnicové průvodce, protože průvodce obvykle pouze vypráví o kultuře, historii a společenských podmínkách dané země.

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!